Adam   Ostaszewski

facebook icon vimeo icon youtube icon

Doktor Żywago

Trailer do musicalu "Doktor Żywago".
Pomysł, zdjęcia i montaż: Adam Ostaszewski

VIDEO